Nyheter i kommande budgetproposition

Finansministern kallade till pressträff där man presenterade nyheter i kommande budgetproposition. Tre skattesänkningar lanserades – tyngdpunkten läggs på låg- och medelinkomsttagare – förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning och skattereduktion för a-kassa.

Den ekonomiska utvecklingen

Finansministern har tidigare meddelat att svensk ekonomi visar styrka i återhämtningen, och att man kommer att lansera reformer för 74 miljarder kr i årets budget för att stötta återhämtningen. Detta då Finansdepartementet i sin senaste prognos räknar med en tillväxt på 4,4% i år och 3,5% nästa år.

Viktigt är att inte upprepa misstagen efter finanskrisen genom att strama åt för tidigt, enligt finansministern. Därför behöver finanspolitiken vara fortsatt kraftfull även nästa år. Annars riskerar arbetslösheten att bita sig fast på en hög nivå.

Vaccinering är viktig även för ekonomin, hårdare restriktioner på nytt skulle naturligtvis innebära förändrade förutsättningar för återhämtningen, påpekar finansministern.

I linje med ovan nämnda reformer, lanserar nu regeringen tre skattesänkningar, där tyngdpunkten läggs på låg- och medelinkomsttagare och ska beröra 7,5 miljoner svenskar.

Skattereduktion för förvärvsinkomster

En av nyheterna för 2021 var införandet av en skattereduktion på förvärvsinkomster. Skattereduktionen gäller för fysiska personer och utgår för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Alltså inte bara för arbetsinkomster (som ger jobbskatteavdrag). Skattereduktionen ges om den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kr, och är för de flesta 1500 kr (lägre vid förvärvsinkomst mellan 40 000 kr och 240 000 kr).

Regeringen föreslår nu att skattereduktionen förstärks med 1 320 kr från 2022. Skattereduktionen blir därmed 2 820 kr/år vid förvärvsinkomster på minst 265 000 kr/år, vilket ungefärligen ska motsvara de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Skattesänkningen i förhållande till inkomstnivå blir störst för personer med låga och medelhöga inkomster.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och beräknas kosta 7 miljarder kr.

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner.

I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och beräknas kosta 2,61 miljarder kr.

Skattereduktion för a-kassa

Regeringen anser att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa.

Därför föreslår regeringen en skattereduktion för avgiften till a-kassan, vilket då givetvis innebär att kostnaden för att vara medlem blir lägre.

Skattereduktionen föreslås till 25% av avgiften. Det innebär en skattesänkning på ca 400 kr/år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och beräknas kosta 0,81 miljarder kr.

Några exempel

Finansdepartementet har räknat fram några exempel på vad förslagen kommer att innebära för några olika grupper:

Pensionär 65+

En pensionär med en månadsinkomst på 18 000 kr, vilket är medianinkomsten för en pensionär i Sverige, får 124 kr mer i plånboken varje månad. För en pensionär med en månadsinkomst på 13 000 kr blir skattesänkningen 86 kr/månad.

Hela skattesänkningen sker till följd av det förstärkta skatteavdraget för förvärvsinkomster.

Löntagare

En löntagare med en månadsinkomst på 25 000 kr får 110 kr mer i plånboken varje månad till följd av den förstärka skattereduktionen för förvärvsinkomster.

Löntagaren kommer också kunna göra avdrag för medlemsavgiften till a-kassan, vilket innebär en skattesänkning på 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Sjukersättning

En person med sjukersättning på 12 706 kr, vilket är medianen för inkomstbaserad sjukersättning i Sverige, får en total skattereduktion på 1068 kr/månad till följd av de förstärka skattereduktionerna för sjuk- och aktivitetsersättning samt förvärvsinkomster.

För en person med sjukersättning på 10 183 kr, vilket är garantinivån för sjukersättning, blir den totala skattereduktionen 838 kr/månad.

Pressträffar med Finansministern, Finansdepartementet