Växa-stöd för två anställda

Jag har en anställd i mitt företag som vi har rätt till växa-stödet för. Nu ska jag anställa ytterligare en person. Stämmer det att företaget kan få växa-stöd för denne också?

Svar:

Växa-stödet har tillfälligt utvidgats. För att ha rätt till växa-stöd enligt de tillfälligt utvidgade reglerna ska företaget räknas som ett växa-företag från 10 september 2020 eller sedan verksamheten påbörjats (om det är senare) och fram till dess att anställningen påbörjas (kvalificeringsperioden). Om företaget redan har en anställd vid kvalificeringsperiodens början den 10 september kan företaget alltså få växa-stöd för ytterligare en anställd som anställs efter 1 juli 2021. Detta gäller under förutsättning att den först anställda fortfarande är anställd i företaget när ytterligare en anställning sker. Det är inte möjligt att få växa-stöd om den först anställda har slutat eller sagts upp under kvalificeringsperioden.