Dag 22 – Försäkringskassan förlänger

Försäkringskassan meddelar att de har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg vid vab (vård av barn) och läkarintyg för sjukpenning till 30 september 2021.

Det innebär att det blir aktuellt med intyg (från t ex läkare) först vid dag 22 vid ansökan om sjukpenning eller vid vab.

Försäkringskassan har i olika perioder under panemin valt att inte kräva intyg före dag 22, främst för att inte belasta vården med att skriva intyg under en ansträngd tid.

Utan en förlängning skulle de tillfälliga reglerna löpt ut 30 juni.