Sommarrabatt på 19–23 åringar

Riksdagen har nu beslutat om tillfälligt lägre arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar (födda 1998–2002) från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998–2002.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10.21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10.21% i arbetsgivaravgift.

Ett par exempel på vad sommarrabatten på unga mellan 18–23 innebär i lönekostnad och rabatt:

Lön Lönekostnad maj 2021 Lönekostnad juni-aug 2021 Rabatt
15 000 17 959 16 531 1 428
25 000 29 932 27 552 2 380

Ikraftträdande

Ändringen träder i kraft 19 juni 2021 och ska gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Regeringens prop 2020/21:202, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU21