Parkering vid bostad som även är arbetsplats – förmån?

Jag driver eget AB och har en tjänstebil som jag förmånsbeskattas för. Mitt kontor och tjänsteställe är i hemmet. Kan jag låta företaget betala för parkeringsplatsen i anslutning till hemmet utan att jag blir förmånsbeskattad? Om jag har tolkat reglerna rätt anses fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ingå i förmånsvärdet.

Svar:

Det stämmer att fri parkering i anslutning till arbetsplatsen anses ingå i förmånsvärdet för bilen och inte ska förmånsbeskattas särskilt, men enligt Skatteverket gäller andra regler om arbetsplatsen samtidigt är arbetstagarens bostad. Betalar företaget för en parkeringsplats vid arbetstagarens bostad ska denne förmånsbeskattas även om arbetsplatsen/tjänstestället är i hemmet.