Vaccination mot covid-19

Är vaccination mot covid-19 en skattepliktig eller en skattefri förmån för den anställde om arbetsgivaren bekostar vaccinationen? Är kostnaden avdragsgill för arbetsgivaren?

Svar:

Vaccinationer som är nödvändiga för att man ska kunna utföra sitt arbete är en skattefri förmån för den anställde. Enligt Skatteverkets skrivelse bedöms vaccination mot covid-19 och influensa vara exempel på vaccinationer där skattefriheten gäller. Kostnaden är avdragsgill för företaget.

Om man som anställd gör ett utlägg och får motsvarande belopp utbetalat är ersättningen skattefri under förutsättning att den anställde lämnar in ett kvitto och att ersättningen hanteras som ett utlägg för arbetsgivarens räkning. Kvittot som den anställde lämnar in ska därmed användas som verifikation i arbetsgivarens bokföring.