Omsättningsstödet utökas och förlängs igen inom kort

Regeringen kommer inom kort att utfärda en förordning om att utöka och förlänga omsättningsstödet för enskilda näringsidkare till och med februari 2021. Ett omsättningsstöd kommer även att införas för vissa handels- och kommanditbolag för mars 2020–februari 2021.

Regeringen har även aviserat att stöden enligt ett förslag kommer att förlängas med ytterligare två månader, dvs för mars och april 2021.

Regeringens pressmeddelande 2021-02-19