Coronastöd utökas och förlängs igen

Regeringen föreslår att omsättnings- och omställningsstödet förlängs till och med december 2020. Ett omsättningsstöd införs också för delägare i handels- och kommanditbolag. Möjligheterna att få anstånd med skatteinbetalningar utökas.

Omställningstödet förlängs

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med ytterligare två månader. Det ska därmed utökas med november–december 2020, utöver den tidigare föreslagna förlängningen med augusti–oktober.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för perioden november–december.

Stödet ska motsvara 70% av vissa av företagets fasta kostnader. För perioden augusti–december är stödet dock max 30 miljoner kr. För november–december är maximibeloppet ännu inte klart.

Omställningsstödet kommer därmed att uppgå till följande nivåer:

Period Omsättningstapp, minst Stöd (av fasta kostnader)
mars–april 30% 75%
maj 40% 75%
juni–juli 50% 75%
aug–okt 40% 70%
nov–dec 30% 70%

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen föreslår också att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med två månader, dvs med november–december 2020.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 40% under perioden augusti–oktober, och minst 30% för perioden november–december.

För stödperioden november-december sänks kravet på minsta omsättning för att få stödet från 200 000 kr till 180 000 kr under 2019.

Period Omsättningstapp, minst Stöd (av omsättningstapp)
mars–april 30% 75%
maj 40% 75%
juni–juli 50% 75%
augusti–oktober 40% 70%
nov–dec 30% 70%

Omsättningsstöd för handelsbolag

Regeringen föreslår att ett omsättningsstöd införs handels- och kommanditbolag där minst en av delägarna är en fysisk person. Omsättningsstödet för dessa bolag ska utformas på samma sätt som omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Anstånd med skatteinbetalningar

Regeringen föreslår att de tillfälliga reglerna om anstånd ska utökas och även gälla redovisningsperioderna oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Förslagen lämnas 2021

Förslagen kommer att presenteras närmare i en extra ändringsbudget som ska lämnas i början av 2021.

Regeringens pressmeddelande 2020-11-26 och 27