Skattereduktion på förvärvsinkomster

I budgetpropositionen aviserades om införandet av en skattereduktion på förvärsinkomster. Nu presenteras det skarpa förslaget, och det handlar om en skattereduktionen som i regel kommer att vara 1 500 kr för 2021 och ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år.

Fysiska personer med förvärvsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Alltså inte bara för arbetsinkomster (som ger jobbskatteavdrag).

Kravet för att få skattereduktionen är att man är obegränsat skattskyldig i Sverige under hela året och att den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kr. Även begränsat skattskyldiga kan få skattereduktion om det handlar om förvärvsinkomst som uteslutande eller så gott som uteslutande avser svenska inkomster.

Max 1 500 kr i skattereduktion

Skattereduktionen ska som huvudregel uppgå till 1500 kr 2021. För personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst mellan 40 000 kr och 240 000 kr ska skattereduktionen i stället uppgå till 0,75% av skillnaden mellan den beskattningsbara förvärvsinkomsten och 40 000 kronor.

Nisses förvärvsinkomst är 170 000 kr 2021. Det innebär att hans skattereduktion blir 975 kr (170 000 – 40 000 kr x 0,75%).

Skattesänkningen bör som huvudregel göras med ett fast belopp per år och storleken på skattesänkningen ska växa under de kommande åren, är regeringens plan.

Skattereduktionen för förvärvsinkomster får endast göras mot kommunal inkomstskatt – inte mot statlig inkomstskatt och fastighetsavgift/fastighetsskatt.

Skattetabellerna som ligger till grund för preliminärskatteavdrag kommer att anpassas till skattereduktionen för förvärvsinkomster.

Ikraftträdande

Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Regeringens prop 2020/21:37