Ökade levnadskostnader
– avdrag för nya eller gamla bostaden?

Är det kostnaden för bostaden på den nya eller gamla arbetsorten som man får avdrag för vid dubbel bosättning? SRN har i ett förhandsbesked lämnat sin syn på denna fråga, och kommit fram till att svaret är den gamla bostaden. Om familjebostaden flyttas.

Stockholmsmakar med minderåriga barn

Lucas bor tillsammans med fru och två minderåriga barn i Stockholm och har erbjudits en tillsvidareanställning i Göteborg, som han tackat ja till. Han avser att hyra en villa utanför Göteborg som ska passa honom och familjen som ska följa med till Göteborg.

Makarna planerar att behålla villan i Stockholm och den kommer inte att hyras ut. Hyran för huset i Göteborg är 30 000 kr/månad, kostnaden för huset i Stockholm är i sammanhanget försumbar.

Frågor till Skatterättsnämnden

Lucas vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få svar på om han har rätt till avdrag för kostnaden gällande bostaden i Göteborg.

Lucas egen åsikt i frågan var att login ska dras av med den faktiska kostnadsökningen. Och eftersom han fortfarande har kostnaden för boendet i Stockholm, så innebär det att kostnadsökningen motsvarar hyran för huset i Göteborg.

SRN – bostaden i Stockholm ska ligga till grund

Med hänvisning till förarbetena (prop 1989/90:110, se ovan) fann SRN att merkostnaden vid dubbel bosättning inte alltid är bostadskostnaden på den nya arbetsorten. Om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten, men en bostad på den tidigare bostadsorten behövs under en övergångsperiod, ska merkostnaden anses vara kostnaden för bostaden på den tidigare bostadsorten.

Man måste alltid stå kostnaden för sin familjebostad. Avdraget för de ökade logiutgifterna är därför kostnaden för den ytterligare bostad som familjen anskaffat eller valt att behålla.

I Lucas fall flyttar hela familjen till Göteborg, till en ny gemensam bostad som är anpassad för familjen. Under de förutsättningarna får det anses vara klarlagt att den nya bostaden är familjebostaden och Lucas avdrag ska därmed motsvara kostnaden för bostaden i Stockholm.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 7-20/D