Företagsakuten förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga den statliga företagsakuten året ut. Företagsakuten som lanserades i våras, är ett statligt kreditgarantiprogram som ska göra det lättare för företag att låna pengar.

Kreditgarantier om sammanlagt högst 100 miljarder kr får ställas ut till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige. Garantier för de lån som tas inom programmet gäller i upp till tre år. Staten tar 70% av risken för lånet.

Att staten delar garantirisken med bankerna kan göra det lättare för företagen att få lån. Garantierna gäller i första hand lån till små och medelstora företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset, men som i övrigt bedöms vara livskraftiga. Fram till 11 september hade 2,24 miljarder kr hittills lånats inom programmet, fördelat på 615 lån.