Korttidsarbete och kompledighet

Vad gäller om en anställd som omfattas av korttidsarbete tar ut kompensationsledighet (för tidigare arbete på t ex betalda lediga klämdagar, röda dagar eller annat övertidsarbete)? Räknas det som frånvaro enligt reglerna om korttidsarbete? Ska vi göra avdrag för korttidsarbete från lönen under kompledigheten?

Svar:

Enligt Tillväxtverket ska kompledighet räknas som närvaro eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid och inte innebär någon förändrad kostnad för arbetsgivaren. Detsamma gäller flextid och betald ledighet i form av permission för t ex läkarbesök eller begravning.

Avdrag för korttidsarbete ska därför göras som vanligt vid den här typen av ledighet.

Semester och sjukfrånvaro räknas alltid som frånvaro enligt reglerna om korttidsarbete, och något avdrag för korttidsarbete ska därmed inte göras från semesterlön, semesterersättning eller sjuklön. Observera dock att beräkningen av sjuklön utgår från den lön den anställde har vid korttidsarbetet, dvs lönen efter löneminskningen.