Friskvårdsbidraget utökas

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

Räckvidden för friskvårdbidrag utökas

Enligt Skatteverket innebär domarna från HFD (se tidigare artikel) att räckvidden för vilka aktiviteter som friskvårdsbidraget kan omfatta har utökats. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan friskvårdsbidraget användas för alla aktiviteter som innehåller moment av motion.

Det innebär att t ex hobby- och fritidsaktiviteter omfattas så länge aktiviteten innehåller moment av motion. Exempel på aktiviteter som därmed omfattas är:

 • Agility
 • Bergsguide
 • Enduro
 • Fortsättningskurs i hästkörning
 • Forsränning
 • Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion
 • Motorcross
 • Paintball
 • Personlig startavgift i tävling eller lopp
 • Självförsvarskurs
 • Speedway
 • Sportfiske
 • Westernskytte

Friskvårdsbidraget kan bara användas till själva motionsaktiviteten, t ex startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då. Det kan dock inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Friskvårdbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller personliga medlemskap i föreningar.

Krav på enklare slag för naturaförmån

För naturaförmåner gäller fortfarande kravet på enklare slag. Det är alltså bara aktiviteter som ersätts genom friskvårdsbidrag som omfattas av utökningen.

Skatteverkets ställningstagande 8-375481