Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

Riksdagen har beslutat att förlänga tiden för avstämning av korttidsarbete från två till fyra veckor. Ändringen innebär att avstämning för korttidsarbete som har påbörjats i april ska göras senast 28 juli istället för 14 juli. Vid denna avstämning ska korttidsarbete under april–juni redovisas.

Första stödmånad Avstämningstidpunkt
Mars 16-30 juni
April 1-28 juli
Maj 1-28 augusti
Juni 1-28 september
Juli 1-28 oktober
Augusti 1-28 november

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28