Förseningsavgift vid helårsmoms

Gäller den förlängda deklarationstiden för byråanstånd även momsdeklaration för helårsmoms?

Svar:

Ja, någon förseningsavgift tas inte ut för årsmomsdeklarationer som omfattas av byråanstånd, under förutsättning att momsdeklarationen lämnas senast 26 juli 2020. Observera dock att kostnadsränta på 16,25% ska betalas om momsskulden inte betalas på förfallodagen (dvs senast 26 juni 2020 för helårsmoms som avser beskattningsår som avslutas 31 december 2019).