Slopad ränta på uppskov?

Att få uppskov med en vinst när man säljer en privatbostad är fullt möjligt om man inom föreskriven tid skaffar en ersättningsbostad där man också bosätter sig. Ja, om priset på ersättningsbostaden är minst lika högt som på den sålda ursprungsbostaden kan man få uppskov med hela kapitalvinsten (till 30 juni 2020, se 20:201).

Avigsidan med uppskovet är dock att man tvingas betala en ränta (schablonintäkt i kapital) på uppskovsbeloppet, vilket gör uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljningar till en ganska dyr historia. Räntan (skatten) är 0,5% av uppskovsbeloppet och är inte avdragsgill.

Denna avigsida har nu regeringen meddelat att de planerar att slopa. Finansdepartementet har nämligen presenterat en promemoria med förslag om att avskaffa uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning. Enligt förslaget ska både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna.

Förslaget – en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna – ska nu ut på remissrunda för att kunna tas med som ett skarpt förslag i höstens budgetproposition.

Läs mer om Uppskov med kapitalvinst på privatbostad i Faktabanken.