Tidsfristerna för ansvar bör ses över

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregel inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser men det finns bestämmelser som innebär att bolagets företrädare kan bli personligt ansvariga.

Många företag påverkas extremt hårt ekonomiskt med anledning av coronaviruset. På grund av reglerna om kontrollbalansräkning är det många företag som sätts i konkurs av företagarna själva för att man vill undvika personligt betalningsansvar om man fortsätter driva bolaget.

Riksdagen har därför riktat ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn med tillfällig inriktning av de tidsfrister i aktiebolagslagen som gäller för personligt betalningsansvar vid kapitalbrist. På så sätt ska fler företag vinna tid för att kunna överleva krisen och risken för den enskilde företagaren minska.