Stöd för korttidsarbete på 80%

Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under maj–juli. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen.

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete har hittills omfattat en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60%. Riksdagen har nu beslutat att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet gäller från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Riksdagsbeslutet innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Stat
1 20% 4% 1% 15%
2 40% 6% 4% 30%
3 60% 7,5% 7,5% 45%
4 80% 12% 8% 60%

Reglerna innebär att arbetsgivaren får minskade totala lönekostnader med ca 19, 36, 53% respektive 72%.

Det är inte meningen att man ska göra vinst på grund av de olika stödåtgärderna och det är därför regeringen valt att det inte ska vara möjligt att få stöd vid 100% korttidspermittering. Detta skulle innebära negativa lönekostnader för arbetsgivaren med tanke på nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Missbruk kommer att bestraffas

Det har kommit indikationer på att systemet med korttidsarbete missbrukas, t ex att företag fortsätter med heltidsjobb under korttidspermittering. Därför kommer resurser att läggas på skärpta kontroller. Företag som missbrukar systemet kommer att polisanmälas.

Regeringens prop. 2019/20:166 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59