Löneavdrag vid korttidsarbete

Vi ska ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) med en arbetstidsminskning på 60% och undrar om löneavdraget på 7,5% måste göras på hela lönen eller om kravet gäller lön upp till lönetaket på 44 000 kr?

Svar:

Kravet på löneavdrag gäller den ordinarie lönen (dvs upp till lönetaket på 44 000 kr). För belopp som överstiger lönetaket är det upp till parterna att komma överens om – och i så fall hur stort – löneavdrag som ska göras.