Förlängd tid innan förseningsavgift

På grund av corona meddelar Skatteverket att förseningsavgifter inte kommer att tas ut om skattedeklarationen (moms- och arbetsgivardeklarationen) eller den periodiska sammanställningen lämnas inom en månad efter sista deklarationsdatum. Villkoret är att sista deklarationsdatum är någon gång mellan den 12 mars och den 30 april. Skatteverket påpekar att detta inte betyder att man får anstånd med deklarationen i formell mening, utan att det fortfarande är viktigt att deklarera och betala in skatten så snart det är möjligt.