Räkenskapsmaterial vid konkurs

Vad händer med räkenskapsmaterialet när ett aktiebolag går i konkurs? Är vi som redovisningsbyrå skyldiga att lämna ut räkenskapsmaterial innan vi vet om vi får betalt för våra tjänster?

Svar:

När ett aktiebolag försätts i konkurs ska konkursförvaltaren snarast ta hand om räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör konkursboet. Konkursförvaltaren ska ange dagen för omhändertagandet på lämpligt sätt i räkenskapsmaterialet.

En redovisningsbyrå som på uppdrag av bolaget har upprättat räkenskapsmaterial är skyldig att lämna ut materialet till konkursförvaltaren.