Skatt på plastbärkassar

Riksdagen har beslutat att plastkassar som erbjuds konsumenter i handeln för att packa/bära varor ska beskattas med 3 kr/kasse. För plastbärkassar tunnare än 15 mikrometer och som har en volym på max 7 liter blir skatten 30 öre/kasse.

Plastkassar som är avsedda att användas flera gånger och t ex soppåsar omfattas inte av skatten. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastkassar/person och år i slutet av 2025.

De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2020.