Brexit – vad händer nu?

31 januari lämnade Storbritannien EU efter en lång process med förhandlingar. EU och Storbritannien har kommit överens om ett avtal om vad som ska gälla under en övergångsperiod t o m 31 december 2020. Under denna period ska EU och Storbritannien försöka enas om hur samarbetet ska se ut i framtiden. Det kommer dock att vara möjligt att förlänga övergångsperioden med upp till två år, om både EU och Storbritannien tar ett gemensamt beslut om detta före 1 juli 2020.

Under övergångsperioden kommer Storbritannien att omfattas av EU-reglerna precis som vanligt. Moms och punktskatter ska alltså hanteras på samma sätt som tidigare vid handel med Storbritannien, både när det gäller privatpersoner och företag.

När övergångsperioden är slut kommer Storbritannien att hanteras på samma sätt som länder utanför EU när det gäller moms och punktskatter. Försäljning till Storbritannien kommer då att räknas som export, och inköp som import.