Återföring av periodiseringsfond

Ett aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår har en periodiseringsfond som avsattes 2017 och som bolaget avser att återföra beskattningsåret 2019. Återföringen ska ju göras med 103%. Hur ska detta bokföras?

Svar:

I bokföringen är det bara 100% av periodiseringsfonden som ska återföras. Resterande del (3%) tas upp som en skattemässig justering i ruta 4.6d i inkomstdeklarationen.