Moms på serviceavtal vid leasing

Man får ju lyfta halv moms på leasingavgiften för en bil om bilen räknas som personbil enligt momslagen. En liten del av avgiften avser i vårt fall serviceavtal. Får hela momsen på serviceavtalet lyftas eller får man bara lyfta halva momsen på serviceavtalsdelen också?

Svar:

I ett rättsfall från slutet av nittiotalet (RÅ 1999 not 293) kom man fram till att momsen fick lyftas fullt ut på ett serviceavtal samtidigt som man hade ett hyresavtal på själva bilen. Så om de två avtalen är avgränsade från varandra, och servicedelen inte är ett krav för tecknande av leasingavtalet, torde det gå bra att lyfta hela momsen på just serviceavtalet.