Schablonutdelning endast i ett bolag

Förenklingsregeln får ju bara användas i ett enda bolag om man har flera bolag. Men visst fick man använda förenklingsregeln i samtliga bolag förut? När började begränsningen att gälla?

Svar:

Från och med beskattningsåret 2012 får personer som äger kvalificerade andelar i flera fåmansföretag bara använda schablonregeln för andelar i ett enda företag.