Förbättrat grundskydd för pensionärer

Riksdagen har beslutat att grundskyddet för pensionärer ska förbättras. Det innebär bland annat följande:

  • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kr/månad.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kr till 7 000 kr/månad.
  • Ett fribelopp på 24 000 kr/år för arbetsinkomster införs i äldreförsörjningsstödet.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra den ekonomiska standarden för de pensionärer som har det sämst ställt samtidigt som principen att det ska löna sig att arbeta värnas. De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2020.