Personlig tränare online är inte idrott

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en tjänst liknande personlig tränare på gym men som tillhandahålls online inte är idrott. Därför ska det vara 25% moms på tjänsten.

Tränartjänst online

Anton tillhandahåller en träningstjänst online via en hemsida, som ska hjälpa kunder att få en sundare livsstil genom träning och motion.

Tjänsten fungerar som så att kunden registrerar ett konto på hemsidan. Vid ett inledande chattsamtal kommer Anton och kunden överens om en träningsplan. Kunden får också svara på ett antal frågor för att Anton ska få reda på kundens bakgrund, hälsa etc.

Därefter sammanställer Anton ett individuellt träningsschema som tillsammans med instruktioner och beskrivning av övningar läggs upp på kundens konto. Kunden får sedan själv bestämma när och var denne ska genomföra träningen.

Efter varje träningstillfälle meddelar kunden Anton hur träningen har gått. Anton ger feedback och gör eventuella justeringar i träningsschemat.

Varje vecka görs en uppföljning och dessutom förs en löpande dialog via chatten. Beroende på Antons arbetssituation så kan den tid inom vilken kunden får svar variera.

Är PT online idrott?

Anton vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och undrade om träningstjänsten som han erbjuder online kan betraktas som idrott och beläggas med 6% moms eller om det ska vara 25% moms på tjänsten.

Idrott enligt momslagen och EU-rätten

En tjänst som innebär att någon bereds tillfälle att utöva idrott är en idrottstjänst enligt momslagen.

Enligt rättspraxis är utgångspunkten att svenska momsregler ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i EU:s momsdirektiv.

Inte idrott enligt SRN

Frågan är om kunden i detta fall bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. SRN ansåg att tjänsten inte är en idrottstjänst och ska omfattas av 25% moms.

Anton överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD håller med SRN

Tränartjänsten i det aktuella fallet tillhandahålls i huvudsak före och efter själva träningstillfällena och kunderna kan utföra träningen där de önskar, t ex i hemmet. HFD anser att det är klart att det inte är fråga om en sådan tjänst som omfattas av EU-direktivets bestämmelser om lägre momssats på idrottstjänster.

HFD konstaterar vidare att momslagen inte är formulerad på samma sätt som EU:s momsdirektiv när det gäller reglerna om idrottstjänster. Men det är förenligt med momslagens bestämmelse att tolka den så att den inte omfattar personlig tränare online.

Högsta förvaltningsdomstolen 5729-18