Ersättning vid arbetsskada

Vid en arbetsskada kan det vara svårt att få koll på vilket ekonomiskt stöd den drabbade kan få och vad man behöver göra för att få ersättning. 2018 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att minska risken för att personer missar ersättning de har rätt till enligt arbetsskadeförsäkringen. Detta är en av anledningarna till att Försäkringskassan och AFA Försäkring har kommit med en ny e-tjänst (www.arbetsskadeguiden.se).

Tjänsten kräver ingen inloggning och det sparas inga personuppgifter. Tjänsten kan användas av både anställda och egenföretagare. Den drabbade får svara på ett antal frågor och utifrån svaren får man information om vilka ersättningar som kan vara aktuella och var man ska vända sig.