Utvidgning av RUT-avdraget

Tidigare i år beslutade riksdagen att höja taket för RUT-avdraget till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år. Dessa ändringar trädde i kraft 1 juli 2019.

I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i höstas fanns även ytterligare förslag om att utvidga RUT-avdraget. Regeringen har därför tillsatt en utredning som bland annat ska lämna förslag om att höja taket ytterligare till 75 000 kr och föreslå ett mer generöst RUT-avdrag för äldre. Utredningen ska även undersöka och lämna förslag om att RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster såsom tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt viss enklare tillsyn vid frånvaro från bostaden. Uppdraget ska redovisas senast 5 januari 2020.