Beslut om arbetsgivaravgifter och växa-stöd

Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och en förlängning av växa-stödet.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen av arbetsgivaravgiften ska ske genom att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

De nya reglerna träder ikraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019. Det betyder att årets sommarjobbare kommer att missa större delen av nedsättningen.

Växa-stödet förlängs

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Riksdagen har nu beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Regeringens prop 2018/19:99, Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21