Gränsbelopp och utdelning

Ett fåmansbolag startades under 2017. Ägaren tog inte ut någon utdelning under 2018. Han har inte tagit ut tillräckligt mycket lön för att det ska vara värt att beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln. Hur mycket kan bolagsstämman besluta om i utdelning för räkenskapsåret 2018 utan att det blir fråga om tjänstebeskattning? När beskattas utdelningen?

Svar:

Om bolagsstämman tar beslut om utdelning under 2019 ska den tas upp i deklarationen för beskattningsåret 2019 (dvs den deklaration som lämnas under våren 2020). Tidpunkten för beskattningen är alltså kopplad till när beslutet om utdelning tas, inte till vilket räkenskapsår utdelningen hör. Gränsbelopp för åren 2018 och 2019 kan då utnyttjas eftersom ägaren inte tagit ut någon utdelning tidigare. Eftersom bolaget startades under 2017 får inte något gränsbelopp beräknas för beskattningsåret 2017.

Om förenklingsregeln (schablonregeln) tillämpas blir det sammanlagda gränsbeloppet följande:

Beskattningåret 2018 Belopp
Schablonbelopp 169 125
Beskattningåret 2019
Sparat uppräknat gränsbelopp från 2018 (169 125 x 1,0351) 175 061
Schablonbelopp för 2019 171 875
Summa 346 936

Det är i det här fallet alltså möjligt att ta ut 346 936 kr i utdelning till 20% skatt (ingen tjänstebeskattning) under 2019. För att kunna besluta om utdelningen krävs förstås också att det finns tillräckligt mycket fritt eget kapital i bolaget.

Se även Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.