K1 för handelsbolag dröjer

Bokföringsnämnden (BFN) har ännu inte tagit fram något K1-regelverk för de minsta handelsbolagen (högst 3 miljoner kr i omsättning) och som ägs av fysiska personer. För att kunna ta fram ett K1-regelverk med förenklingar i samma omfattning som för enskilda firmor, krävs det ändringar i skattelagstiftningen. Det finns i nuläget inte några förslag på sådana ändringar. BFN har tillsammans med Skatteverket börjat utreda förslag på ändringar i skattereglerna för dessa handelsbolag, men på grund av att den s k januariöverenskommelsen kan leda till att skattereglerna förenklas, har BFN beslutat att avvakta vidare arbete och avser att ta upp frågan igen i början av 2020.