Helårsmoms vid förlängt räkenskapsår

En nystartad enskild firma har förlängt räkenskapsår (1 oktober 2018 – 31 december 2019) och helårsmoms. Måste momsdeklaration för 2018 lämnas nu 2019, eller kan den lämnas 2020 för hela räkenskapsåret? Företaget har ingen handel med EU.

Svar:

Enskilda firmor som har helårsmoms och inte någon EU-handel, ska lämna momsdeklarationen senast 12 maj (eller 26 juni om anstånd beviljats) året efter beskattningsåret. Med beskattningsår menas i det här fallet företagets räkenskapsår, vilket innebär att någon momsdeklaration inte behöver lämnas under 2019. Det blir alltså först 12 maj 2020 som momsdeklarationen behöver lämnas.

Observera att gränsen för att få tillämpa helårsmoms beräknas utifrån omsättningen under hela beskattningsåret. För att få använda helårsmoms får omsättningen alltså vara högst 1 miljon kr för hela det förlängda räkenskapsåret.