Ingen revisor trots revisionsplikt

Vi har fått en ny kund, ett AB utan revisor. När vi nu tittar på siffrorna, visar det sig att de har överskridit kriterierna för revisor de senaste fyra åren. Det har inte kommit någon påstötning från Bolagsverket eller dylikt. Vad gör vi nu? Ska de tidigare åren revideras? Finns det ingen kontroll/varning från myndigheternas sida när bolaget har överskridit gränserna för revisionsplikt? Får bolaget någon påföljd pga detta?

Svar:

Det finns ingen direkt kontroll från myndigheterna när det gäller kravet på att ha revisor. Om Bolagsverket upptäcker att ett bolag inte har revisor (när det borde ha det) kan de skicka ut ett föreläggande med hot om tvångslikvidation om någon rättelse inte görs, men därefter händer inget mer som det är idag. Dessa förelägganden leder alltså inte automatiskt till en tvångslikvidation, och några andra sanktioner finns inte. Observera dock aktiebolagslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för företrädare vid överträdelse av lagen. I detta fall krävs dock att någon (bolaget, ägare eller någon annan) tillfogats skada på grund av överträdelsen. Det går inte att ”rädda” situationen genom att göra en revision i efterhand, men självklart bör man se till att det senaste räkenskapsåret blir reviderat. Är man auktoriserad redovisningskonsult enligt REKO (FAR) eller REX (Srf konsulterna) så kan man inte avge en bokslutsrapport om bolaget bryter mot aktiebolagslagen.