Nya regler för revisorer

För att bland annat säkra en effektiv kompetensförsörjning och för att locka nya revisorer till branschen har Revisorsinspektionen tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det så kallade timkravet avskaffas, att det underlättas för återkomst till yrket och att innehållet i revisorernas fortbildning tydliggörs. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.