Moms – utlandskurs kräver utländsk moms

Svenska företag som anordnar kurser utomlands för andra svenska företag, har normalt fakturerat kursarvodet med svensk moms.

En dom från EU-domstolen (C-647/17) – en begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – visar nu att det inte är korrekt. Domen gällde en femdagarsutbildning i redovisning som endast erbjöds beskattningsbara personer. Både betalning och registrering krävdes innan kursen för att få deltaga. Deltagarna var således kända av arrangören.

Trots detta, så ska denna typ av utbildning rymmas inom begreppet ”tillträde till evenemang”. Detta innebär att tjänsten anses omsatt i det land där den tillhandahålls, och den svenska arrangören ska i regel momsregistrera sig i det landet och fakturera kursarvodet till den svenska köparen med det aktuella landets moms.