Avdrag för resor med makens förmånsbil

Min make har en förmånsbil i sin anställning. Nu har jag lånat denna bil och gjort tjänsteresor i min enskilda näringsverksamhet. Hur mycket får jag dra av för resorna? Är det 6,50, 9,50 eller 18,50 kr per mil?

Svar:

Enligt Skatteverket räknas en förmånsbil inte som ”egen bil” när det gäller resor till och från arbetet eller tjänsteresor. Detta gäller oavsett om det är personen själv eller en närstående som beskattas för bilförmånen. Avdrag får därmed inte göras med den schablon som gäller för resor med egen bil, dvs 18,50 kr per mil.

Istället anser Skatteverket att avdrag i näringsverksamheten får göras med de verkliga kostnaderna för det drivmedel som använts för resan. Alternativt får avdrag göras enligt schablonerna för förmånsbil, dvs med 6,50 (diesel) eller 9,50 (övriga drivmedel) per mil för resorna med makens förmånsbil.

Om din make beskattas för drivmedelsförmån får avdrag göras med ett belopp som motsvarar den del av förmånsvärdet som avser körningen i din näringsverksamhet.