Schablon vid installation av värmepump

Jag har läst att man kan använda en schablon när man beräknar hur stor del av priset för en värmepumpsinstallation som ska anses höra till arbetskostnaden (när man ansöker om ROT-avdrag). Kan denna schablon användas både vid installation av nya värmepumpar och vid utbyten av gamla?

Svar:

Nej, enligt Skatteverket får schablonerna enbart användas i samband med nyinstallationer och bara vid installationer som sker som totalentreprenad och till fast pris. Vid utbyte av en befintlig värmepump måste alltså en fördelning göras utifrån verkliga kostnader.