Nybildat bolag och K10

Jag bildade ett nytt aktiebolag under 2018. Måste jag lämna blankett K10 trots att jag inte får beräkna något gränsbelopp i årets deklaration och inte har tagit någon utdelning?

Svar:

Nej, eftersom du inte ska beräkna något gränsbelopp och inte har fått någon utdelning behöver du inte lämna någon K10 första året. Skriv istället en upplysning om att K10 inte lämnas på grund av att bolaget är nybildat i Övriga upplysningar.