Svensk moms istället för MOSS?

Ett företag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Som jag förstår det måste företaget ta reda på vilken momssats som gäller i de olika länderna och redovisa denna moms via MOSS. Kan man inte redovisa svensk moms på försäljningen istället?

Svar:

Tidigare var MOSS-redovisning i de här fallen tvingande (om man inte valt att momsregistrera sig i de länder man säljer till). Men från och med 1 januari 2019 kan man i vissa fall välja att redovisa svensk moms på försäljningen istället för att tillämpa MOSS. Detta gäller om försäljningen av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder uppgår till högst 99 680 kr exklusive moms per år. Om gränsen passeras ska man, från och med den transaktion som innebär att tröskeln passeras, tillämpa MOSS eller momsregistrera sig i det aktuella landet.