Föreningar ska anmäla ordförande till Bolagsverket

Från och med 1 juli 2018 började en ny lag om ekonomiska föreningar att gälla. En av de nya bestämmelserna är att föreningar ska registrera sin styrelseordförande hos Bolagsverket. Registreringen ska göras senast 31 december 2019. De föreningar som ska anmäla en styrelseordförande är ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar.

Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar anmäler enklast sin ordförande via verksamt.se. Övriga föreningar enligt ovan ska anmäla ordförande med blanketten Ändringsanmälan, nr 914. Anmälan via verksamt.se kostar 700 kr och anmälan via blankett kostar 1 000 kr. Om ingen anmälan kommit in till Bolagsverket senast 31 december 2019 kommer det att stå i föreningsregistret att föreningen saknar ordförande, vilket också kommer att synas på föreningens registreringsbevis.