Beskattningsbar person <30 000 kr?

Ett litet nystartat företag med en omsättning under 30 000 kr ska köpa varor från Tyskland. Blir det tysk moms på inköpet eftersom min kund har valt att ha momsfri verksamhet, eller räknas man som beskattningsbar person ändå?

Svar:

Företaget räknas som en beskattningsbar person även om omsättningen understiger 30 000 kr och man därför valt att ha momsfri verksamhet. Företaget måste alltså redovisa omvänd utgående moms på förvärvet från Tyskland. Någon ingående moms får inte lyftas då verksamheten är momsfri.

För att kunna uppfylla denna redovisningsskyldighet måste företaget momsregistrera sig, men det betyder inte att verksamheten blir momspliktig. Det är alltså bara förvärvet från Tyskland och den omvända utgående momsen som behöver redovisas. Om detta är en engångsföreteelse kan man därefter avregistrera sig för att slippa lämna momsdeklarationer.