Slopad skattereduktion för fackavgifter

Enligt nuvarande regler kan den som betalat fackföreningsavgift till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation få skattereduktion med 25% av den sammanlagda utgiften, under förutsättning att den sammanlagda utgiften överstiger 400 kr per år. Riksdagen har nu beslutat att skattereduktionen för fackföreningsavgifter ska slopas från och med 1 april 2019 (Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15). I de kontrolluppgifter som avser 2019 ska uppgift endast lämnas för de fackföreningsavgifter som har betalats före 1 april 2019. Beslutet har fattats i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas.