Kostnadsersättning i AGI

Hur ska kostnadsersättningar för t ex telefon eller arbetstum hanteras i arbetsgivardeklarationen (AGI)? Ska ersättningen ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter?

Svar:

Om kostnadsersättningen täcker kostnader som den anställde får göra avdrag för (i sin egen inkomstdeklaration) blir det varken skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter. Ersättningen redovisas i ruta 020 i individuppgiften. Eventuellt överstigande belopp redovisas som vanlig skattepliktig lön med skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Viktigt är alltså att arbetsgivaren kan göra en uppskattning av hur stort belopp den anställde kan dra av. I annat fall hanteras ersättningen som skattepliktig lön.