Inget momslyft på uthyrningsbil

Ett bolag hade hyrt ut sin lyxbil till ett eventbolag inom samma intressegemenskap. Bolaget hade enligt kammarrätten inte drivit en traditionell biluthyrningsverksamhet och fick därmed inte lyfta momsen på bilinköpet.

Lyfte moms på lyxbil

Ett bolag köpte in en dyr lyxbil (Lamborghini Huracan) som klassades som personbil. Normalt får inte momsen lyftas vid inköp av en personbil men bolaget skulle använda bilen i uthyrningsverksamhet och därför lyftes den ingående momsen med 462 000 kr. Enligt momsreglerna får hela momsen lyftas om ett bolag köper, hyr eller leasar ett fordon som är avsett att användas för yrkesmässig uthyrning.

Skatteverket godkände inte momslyftet

Skatteverket godkände inte momslyftet eftersom man ansåg att bolaget inte drev en traditionell biluthyrningsverksamhet. Bolagets huvudsakliga verksamhet var att hyra ut den aktuella bilen till ett eventbolag som ingick i samma intressegemenskap som bolaget. Bilen skulle användas i eventbolagets körupplevelseverksamhet.

Beslutet överklagades

Bolaget överklagade beslutet och hävdade att bilen hade köpts in för att användas i biluthyrningsverksamhet. Bilen hade använts för att tillhandahålla en tjänst där kunden fick disponera bilen under en viss avtalad tid, vilket kunde likställas med uthyrning. I bolagets bolagsordning stod det också uttryckligen att bolaget bedriver uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon. Bilen hade dessutom en särskild försäkring som tillät uthyrning.

Inget momslyft enligt förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten ansåg att bolaget inte hade kunnat visa att bilen använts i en traditionellt bedriven uthyrningsverksamhet. Vad som står i bolagsordningen om bolagets verksamhet och att bolaget har tecknat en särskild bilförsäkring som tillåter biluthyrning förändrade inte bedömningen. Bolaget hade därmed inte rätt att lyfta den ingående momsen på bilinköpet.

Kammarrätten avslog överklagandet

Domen överklagades till kammarrätten som konstaterade att det avgörande i bedömningen var vad bolaget, vid tidpunkten för inköpet, hade för avsikt med hur bilen skulle användas. Den faktiska användningen av bilen hade också en stor betydelse.

Enligt kammarrätten fanns det inget i fallet som visade att bilen hade hyrts ut till någon annan än till eventbolaget. Det var därför sannolikt att bolagets avsikt vid inköpet av bilen var att bilen skulle hyras ut till eventbolaget för att användas i det bolagets körupplevelseverksamhet. Detta kunde enligt kammarrätten inte jämställas med en traditionellt bedriven uthyrningsverksamhet. Att bolagets uthyrning av bilen till eventbolaget omfattades av lagen om biluthyrning påverkade inte bedömningen. Bolaget hade därmed inte rätt att lyfta den ingående momsen på bilinköpet.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen (6002-18) som ännu inte har meddelat om de ger prövningstillstånd.

Kammarrätten i Sundsvall 1338-18