Förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

En viktig förutsättning för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden är att öka efterfrågan på att anställa ungdomar till sommar- och helgjobb.

I syfte att göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa ungdomar har regeringen i en promemoria föreslagit en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Enligt förslaget ska sänkningen av arbetsgivaravgiften ske genom att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019. Det betyder att årets sommarjobbare kommer att missa större delen av nedsättningen.

Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.