Förslag om förlängt växa-stöd

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde.

I en promemoria föreslås nu att tiden då växa-stöd kan beviljas utökas från ett till två år. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som påbörjas efter 28 februari 2018.