Tillfälliga deklarationsbrevlådor

Närmare 90 procent av alla privatpersoner deklarerar digitalt och de personer som lämnar sin deklaration på papper skickar den oftast med post. Trots det finns det fortfarande personer som vill lämna sin deklaration direkt till Skatteverket. Tidigare fanns det deklarationsbrevlådor uppsatta vid skattekontoren, men dessa togs bort 2017. Detta ledde till att deklarationer pressades in via dörrspringorna till skattekontoren. För att underlätta för dem som vill lämna sin pappersdeklaration direkt till skattekontoren har Skatteverket beslutat att i år öppna tillfälliga brevlådor på ett sextiotal skattekontor runt om i landet. Brevlådorna kommer att finnas 16 april till 2 maj. På en del kontor kommer även öppettiderna att utökas. Läs mer om hur du kan lämna din pappersdeklaration på www.skatteverket.se/pappersdeklaration.