Sänkt moms på e-böcker mm

Efter en ändring i mervärdesskattedirektivet har det blivit möjligt för EU:s medlemsländer att tillämpa samma momsnivå på elektroniska publikationer som gäller för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter (6%). I en promemoria från finansdepartementet föreslås därför en lagändring där momsen för elektroniska publikationer ska sänkas från 25 till 6%. Det innebär att momsen ska sänkas på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter och andra liknande produkter som idag har 6% moms. Produkter som helt eller huvudsakligen är reklam eller som består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas inte av momssänkningen. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.